Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Sociale huurwoning


Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 720,42. De meeste sociale huurwoningen in de Gooi en Vechtstreek zijn in het bezit van woningcorporaties. De woningen worden aangeboden via deze website en om erop te reageren heeft u een inschrijving bij WoningNet nodig.

De overheid voert vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels in voor het verhuren van sociale huurwoningen. Woningcorporaties moeten woningen passend gaan toewijzen. Dit betekent dat u een huurwoning krijgt aangeboden waarvan de huurprijs past bij uw huidige inkomen. Met het passend toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lagere inkomens in te dure woningen gaan wonen.

LET OP: de hieronder vermelde huurprijs- en inkomensgrenzen zijn de grenzen die in 2019 gelden

 Huishouden Inkomen vanaf  Inkomen tot en met   Nettohuur 
 1 persoon  € 0  € 22.700*  € 607,46
 1 persoon  € 22.701  € 38.035/€ 48.655**  € 720,43
 2 personen  € 0  € 30.825  € 607,46
 2 personen  € 30.826  € 38.035  € 720,43
 3 of meer personen  € 0  € 30.825  € 651,03
 3 of meer personen  € 30.826  € 38.035/€ 48.655*  € 720,42

* Voor alleenstaande AOW-gerechtigden zijn de grenzen in bovenstaande tabel niet € 22.700/€ 22.701 maar € 22.675/€ 22.676

**: Per woning ziet u in de advertentie wat de maximale inkomensgrens is, € 38.035 of € 48.655. 

Inkomen tot en met € 22.700
Zoekt u als alleenstaande of met z’n tweeën een woning en heeft u (samen) een inkomen onder de € 22.700? Dan kunt u vanaf 1 januari 2019 alleen reageren op woningen met een kale huurprijs tot maximaal € 607,46. Drie- en meerpersoonshuishoudens komen met dit inkomen ook in aanmerking voor woningen met een huurprijs tot en met € 651,03.

Inkomen tussen € 22.700 en € 30.825
Bent u alleenstaand en heeft u een inkomen vanaf € 22.700? Dan heeft u geen recht meer op huurtoeslag. Daardoor kunt u reageren op alle sociale huurwoningen tot en met € 720,42. Woningzoekenden met recht op huurtoeslag kunnen wel voorrang krijgen bij woningen met een kale huurprijs onder de € 651,03.

Zoekt u met zijn tweeën en heeft u samen een inkomen tot en met € 30.825? Dan heeft u recht op huurtoeslag en komt u in aanmerking voor woningen tot en met € 607,46. Heeft u een huishouden van drie of meer personen, dan kunt u reageren op woningen tot  € 651,03. U komt niet meer in aanmerking voor een woning met een hogere huurprijs.

Een corporatie kan er voor kiezen dat 2- of meerpersoonshuishoudens met een maximaal inkomen van € 30.825 voorrang hebben op het aanbod tot en met € 651,03. Vraag de lokale corporatie(s) of zij gebruik maken van deze maatregel. De voorrangsregeling staat vermeld bij iedere woningadvertentie.

Inkomen tussen € 30.826 en € 38.035
Verdient u tussen € 30.826 en € 38.035, dan kunt u ongeacht uw huishoudgrootte op het gehele aanbod reageren met een kale huurprijs tot en met € 720,42.

Een corporatie kan er voor kiezen om woningzoekenden met de laagste inkomens voorrang te geven op woningen met een lage huurprijs. Dat betekent dat woningzoekenden met recht op huurtoeslag (maximaal inkomen van € 30.400) voorrang hebben bij woningen met een kale huurprijs tot en met € 651,03. Vraag de lokale corporatie(s) of zij gebruik maken van deze maatregel. De voorrangsregeling staat vermeld bij iedere woningadvertentie.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.