Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voorlopige woningaanbieding


Bent u de eerste kandidaat en heeft u de woning na bezichtiging geaccepteerd? Dan krijgt u een voorlopige aanbieding. De corporatie nodigt u uit om uw gegevens te laten controleren. Als deze akkoord zijn kunt u vervolgens een huurcontract tekenen. Van deze procedure kan worden afgeweken.

Bij een voorlopige aanbieding ontvangt u van de woningcorporatie een overzicht van gegevens die u moet laten controleren. Deze gegevens kunt u vervolgens naar de corporatie opsturen of persoonlijk aan de balie van de corporatie afgeven.

Wat wordt er gecontroleerd?

 • Betaling inschrijfkosten/verlengingskosten;
 • Zoekwaarde;
 • Aantal personen;
 • Uw leeftijd en eventueel die van uw partner;
 • Het gezamenlijk bruto jaarinkomen (zie hieronder bij Inkomensverklaring);
 • Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfstatus;
 • Uw binding met de regio, als dat van toepassing is;
 • Eventueel uw urgentie of indicatie;
 • Uw huurgedrag als u al een zelfstandige woning huurt.

Inkomensverklaring
U heeft in ieder geval een Aanslag Inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (oude term: IB60-verklaring) voor u en uw eventuele partner nodig. Zonder één van deze documenten kan de corporatie uw inkomen niet controleren en komt u dus niet in aanmerking voor een woning. Zorg daarom dat u op tijd beschikt over de juiste papieren. Een inkomensverklaring kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800-0543. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgaaf, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) toe.

Is uw inkomen dit jaar wezenlijk gewijzigd ten opzichte van vorig jaar? Lever dan naast de Aanslag Inkomstenbelasting of inkomensverklaring een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) in.

Bent u student en ontvangt u studiefinanciering? Dan hoeft u alleen uw beschikking van DUO voor het lopende collegejaar in te leveren. U hoeft geen inkomensgegevens van eventuele inwonende kinderen in te leveren.

De corporatie controleert alle gegevens en bekijkt of deze met de voorwaarden voor de woning overeenkomen. Is alles in orde, dan worden alle voorwaarden met u doorgenomen en mag u het contract komen tekenen. Als u na een positieve controle alsnog afziet van de woning, dan kan de corporatie administratiekosten en/of huurderving in rekening brengen.

Als u vragen heeft over de gegevens die u moet laten controleren, of als u niet beschikt over de opgevraagde stukken, neem dan contact op met de woningcorporatie.


Veelgestelde vragen

Ik heb een woning geaccepteerd, wat nu?

Als u een woning heeft geaccepteerd en u als eerste voor de woning in aanmerking komt, nodigt de woningcorporatie u uit om uw gegevens te laten controleren.

Als u een woning heeft geaccepteerd en u komt (nog) niet als eerste voor de woning in aanmerking, dan moet u wachten. Eerst zullen de woningzoekenden met een betere positie worden uitgenodigd om gegevens te laten controleren en eventueel het huurcontract te tekenen. Alleen als deze woningzoekenden de woning niet gaan huren, komt u als eerste voor de woning in aanmerking.

Zijn uw gegevens na controle in orde, dan biedt de corporatie u een huurcontract aan. Als u verhuist, moet u zich op uw nieuwe adres inschrijven bij uw gemeente.

U wordt door de woningcorporatie bij WoningNet uitgeschreven als u de woning definitief gaat huren. Om in de toekomst voor een andere sociale huurwoning in aanmerking te komen moet u zich opnieuw inschrijven.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke gegevens worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?

Voordat een woning definitief wordt toegewezen, controleert de corporatie in ieder geval de volgende zaken:

 • Betaling inschrijfkosten; 
 • Inkomensgegevens*; 
 • Persoonlijke gegevens van uzelf en uw eventuele mede-inschrijver(s) en/of kinderen; 
 • Aantal personen, samenstelling huishouden; 
 • Zoekwaarde; 
 • Eventuele urgentie/indicatie;
 • Nederlandse nationaliteit of geldige verblijfsstatus;
 • Binding;
 • Verhuurdersverklaring (indien van toepassing). Krijgt u geen verklaring van goed huurderschap, dan kan de woningcorporatie u de woning weigeren.

* Uw inkomen wordt getoetst aan de hand van uw meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of een inkomensverklaring (oude term: IB60). Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800 - 0543. U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgave, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) toe.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat moet ik doen als ik de documenten voor de acceptatie van een woning niet op tijd kan inleveren?

Neem in deze situatie zo spoedig mogelijk contact op met de corporatie die de woning verhuurt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.