Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Wat zijn de voorwaarden voor een inschrijving bij WoningNet?
  • U moet minimaal achttien jaar zijn. Als blijkt dat u bij uw inschrijving jonger was dan 18 jaar, dan vervalt uw inschrijving. De betaalde inschrijfkosten worden niet teruggestort;
  • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus;
  • U mag maar één keer staan ingeschreven als hoofdaanvrager of als medeaanvrager.

Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.
Een inschrijving is één jaar geldig. Daarna kunt u uw inschrijving weer met één jaar verlengen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe lang moet ik wachten op een sociale huurwoning?

De vraag naar sociale huurwoningen in de Gooi en Vechtstreek is groot. De wachttijden verschillen per plaats, woningtype en buurt. Met een inschrijving kunt u als u bent ingelogd bij iedere woning zien wat uw slaagkans is. Dit geeft u een indicatie van de wachttijd voor een bepaald type woning of voor een bepaalde buurt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe lang moet ik wachten op een vrijesectorhuurwoning?

Voor huurwoningen boven de vrijesectorgrens (€ 710,68) zijn geen wachttijden te geven. Als u op zo'n woning reageert, neemt de verhuurder contact met u op.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Uit welke gemeenten en woonplaatsen bestaat de Gooi en Vechtstreek?

De Gooi en Vechtstreek bestaat uit de volgende 9 gemeenten en eventuele bijbehorende woonplaatsen:

Blaricum
Bussum
Hilversum

Huizen
Laren
Muiden: Muiderberg
Naarden
Weesp
Wijdemeren:
Ankeveen, Breukeleveen, 's-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, en Nederhorst den Berg

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer heb ik binding met de Gooi en Vechtstreek?

U of uw medeaanvrager heeft binding met de Gooi en Vechtstreek als u of uw medeaanvrager voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • u of uw medeaanvrager staat minimaal 1 jaar ingeschreven in een van de gemeenten van de regio. Dit kunt u of uw medeaanvrager aantonen met een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP);
  • u of uw medeaanvrager heeft een economische binding, omdat u of uw medeaanvrager tenminste 19 uur per week in de regio werkt of een dagopleiding in de regio volgt;
  • u of uw medeaanvrager heeft een maatschappelijke binding, omdat u of uw medeaanvrager de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene van de regio bent geweest.

U of uw medeaanvrager bent tot 11 november 2015 van binding vrijgesteld als u gepensioneerd, arbeidsongeschikt, minimaal twee jaar werkloos of remigrant bent. Door een wijziging in de regionale bindingseisen krijgen woningzoekenden met een maatschappelijke of economische binding vanaf 11 november voorrang voor sociale huurwoningen ten opzichte van mensen zonder die binding. De vrijstelling van binding vervalt vanaf dat moment.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.