Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Wat zijn de voorwaarden voor een inschrijving bij WoningNet?
 • U moet minimaal achttien jaar zijn. Als blijkt dat u bij uw inschrijving jonger was dan 18 jaar, dan vervalt uw inschrijving. De betaalde inschrijfkosten worden niet teruggestort;
U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus;
U mag maar één keer staan ingeschreven als hoofdaanvrager of als medeaanvrager.
U heeft de inschrijfkosten en de jaarlijkse verlengingskosten betaald.

Een inschrijving is persoonsgebonden en kan niet door iemand anders overgenomen worden.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb nu een jaarinkomen hoger dan € 38.035, is inschrijving bij WoningNet zinvol?

Een klein deel van de sociale huurwoningen wordt verhuurd aan personen met een maximaal inkomen tot € 48.655. (Het inkomen van het totale huishouden waarbij inkomen van kinderen niet wordt meegerekend )

U bepaalt zelf of inschrijven zinvol voor u is. 
Misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Als u een inschrijving heeft bouwt u in de tussentijd zoekwaarde op. Hoe hoger uw zoekwaarde is, hoe sneller u voor een sociale huurwoning in aanmerking komt. 
Andersom kan het ook zo zijn dat u nu niet genoeg verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen. Denk dus goed na voordat u zich in- of uitschrijft bij WoningNet.

Meer informatie over maximaal inkomen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat kost een inschrijving en hoe betaal ik?

Een inschrijving voor sociale huurwoningen kost € 15,- per jaar.
U kunt de inschrijf- en verlengingskosten betalen via iDEAL of u kunt een machtiging afgeven voor de betaling.

Als het WoningNet niet lukt om via de machtiging de kosten te incasseren, ontvangt u hiervan bericht. U kunt dan het bedrag van € 15 per iDEAL betalen.

Betalingen via Buckaroo
Betalingen verwerken wij via Buckaroo. Op uw bankafschrift ziet u Stichting Derdengelden Buckaroo bij de betaling.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Het lukt niet om me bij WoningNet in te schrijven via internet

Als een inschrijving via internet niet lukt, kan dit verschillende redenen hebben:

 • Uw e-mailadres is in gebruik bij een andere registratie.

Mogelijke oplossingen hiervoor zijn;
- wijzig het e-mailadres bij de andere registratie
- gebruik een ander e-mailadres.

Als u het e-mailadres van de andere registratie niet kunt wijzigen, geen ander e-mailadres heeft of wilt gebruiken kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum.  

 • U krijgt de melding dat er een dubbele waarde is ingevoerd. Deze melding krijgt u als bij uw gegevens twee keer hetzelfde is opgegeven. Bijvoorbeeld twee keer hetzelfde telefoonnummer of twee keer hetzelfde e-mailadres. Verwijder het dubbele inschrijfgegeven. 
   
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan bij Mijn WoningNet op Profiel.

Deze gegevens kunt u niet via internet wijzigen:

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de medeaanvrager (u kunt de medeaanvrager wel toevoegen)
 • inschrijfdatum
 • urgentie

Als een van de bovenstaande gegevens (behalve urgentie) niet juist staat geregistreerd, kunt u schriftelijk een gemotiveerd wijzigingsverzoek doen. Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek naar WoningNet. WoningNet beoordeelt vervolgens of uw verzoek kan worden verwerkt en stelt u daarvan op de hoogte.

Als uw urgentie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de behandelaar die uw urgentieaanvraag heeft verwerkt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Heeft mijn adreswijziging of verhuizing invloed op mijn zoekwaarde?

Een adreswijziging kan invloed hebben op uw zoekwaarde.

Staat u geregistreerd als doorstromer, dan verandert uw zoekwaarde. U moet uw nieuwe woonduur (datum bewoning nieuwe adres) vastleggen bij uw inschrijfgegevens. Uw zoekwaarde is dan gelijk aan uw inschrijftijd.
Staat u geregistreerd als starter, dan blijft uw zoekwaarde gelijk aan uw inschrijftijd.

Lees meer over de zoekwaarde.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik mijn inschrijving op naam van iemand anders laten zetten?

Nee, een inschrijving is persoonsgebonden en kan niet op naam van iemand anders worden gezet.
Alleen bij het overlijden van de inschrijver kan de inschrijving op naam van de medeaanvrager komen te staan. Dit kan alleen als sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.
Stuur in dat geval een kopie van de overlijdensakte en een bewijs van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract met een korte toelichting naarKlantcontactcentrum.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik wil gaan samenwonen. Hoe moeten wij ons inschrijven?

Wilt u samen met uw partner een woning zoeken, dan moet u samen op één inschrijving staan. 
Als een van u is ingeschreven, dan kunt u de ander als medeaanvrager op deze inschrijving toevoegen. Dit kan via Mijn WoningNet,  Profiel en Huishoudsamenstelling en inkomen.

Als u allebei bent ingeschreven kunt u uw inschrijvingen samenvoegen:
Bij een samenvoeging schrijft degene met de hoogste zoekwaarde de ander als medeaanvrager bij op de registratie. De registratie van de medeaanvrager bij de Gooi en Vechtstreek vervalt;
Een samenvoeging van twee inschrijvingen kan alleen worden doorgegeven via het contactformulier.
Een samenvoeging kan later eventueel ongedaan worden gemaakt door een splitsing. De medeaanvrager krijgt dan de zoekwaarde terug van de oorspronkelijke inschrijving.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik sta als medeaanvrager op een inschrijving. Kan ik een eigen inschrijving krijgen?
Een medeaanvrager kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te splitsen 
U kunt niet als medeaanvrager en als hoofdaanvrager staan ingeschreven.

Door de inschrijving te splitsen behoudt u de zoekwaarde. De zoekwaarde van de nieuwe inschrijving is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. 

Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft.

U kunt de splitsing aanvragen via het contactfomulier. 

Geef hierbij de naam, geboortedatum en het e-mailadres van de mede-aanvrager op. De medeaanvrager ontvangt een e-mail om zijn eigen inschrijving te avtiveren en te betalen. Pas nadat de medeaanvrager zijn eigen inschrijving geactiveerd heeft, is de splitsing definitief.

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer word ik uitgeschreven bij WoningNet?

Uw inschrijving vervalt als:

 • u een sociale huurwoning accepteert van één van de woningcorporaties of andere verhuurders via WoningNet;
 • u als medeaanvrager nodig bent voor de toewijzing van een sociale huurwoning van een van de woningcorporaties;
 • u de inschrijfkosten niet betaalt;
 • u de verlengingskosten niet betaalt;
 • u zelf heeft doorgegeven dat u uitgeschreven wilt worden;
 • u dubbel staat ingeschreven. De inschrijving met de hoogste zoekwaarde blijft dan behouden.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mij uitschrijven?

U kunt zich uitschrijven bij WoningNet Gooi en Vechtstreek:

 • via de website: bij Mijn WoningNet, Profiel en Overzicht van mijn gegevens 
 • Schriftelijk: stuur uw verzoek om uitschrijving, onder vermelding van uw naam, geboortedatum en e-mailadres naar het Klantcontactcentrum.
Let op! Als u actuele en/of een lopende aanbieding heeft, kunt u niet uitschrijven. De actuele reacties kunt u verwijderen. 

Als u binnen één maand na inschrijving weer opzegt, krijgt u de inschrijfkosten terug. Dit kan alleen als u nog niet heeft gereageerd op het woningaanbod.  

U kunt hiervoor een verzoek sturen onder vermelding van uw naam, geboortedatum en e-mailadres naar het Klantcontactcentrum.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Mijn registratie is vervallen omdat ik de verlengingskosten niet heb betaald. Kan ik dit nog herstellen?

Als u binnen een jaar na de uitschrijving alsnog de verlengingskosten betaalt, herstellen wij uw inschrijving.
Voor informatie over hoe u de verlengingskosten alsnog betaalt, neemt u contact op met het Klantcontactcentrum.

Een jaar na uitschrijving is het niet meer mogelijk om de inschrijving te herstellen.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.