Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Wat zijn de voorwaarden voor een inschrijving bij WoningNet?
 • U moet minimaal achttien jaar zijn. Als blijkt dat u bij uw inschrijving jonger was dan 18 jaar, dan vervalt uw inschrijving. De betaalde inschrijfkosten worden niet teruggestort;
 • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus;
 • U mag maar één keer staan ingeschreven als hoofdaanvrager of als medeaanvrager.

Een inschrijving is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op iemand anders.
Een inschrijving is één jaar geldig. Daarna kunt u uw inschrijving weer met één jaar verlengen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik heb nu een jaarinkomen hoger dan € 38.035, is inschrijving bij WoningNet zinvol?

U kunt in de Gooi en Vechtstreek in aanmerking komen voor een sociale huurwoning als u een inkomen heeft tot € 48.655 (toetsingsinkomen van het huishouden, kinderen niet meegerekend). Een klein deel van de sociale huurwoningen wordt verhuurd aan personen met een middeninkomen tot € 48.655. De overige sociale huurwoningen zijn bestemd voor personen met een inkomen tot € 38.035.

Overweegt u zich bij WoningNet in te schrijven, dan is het belangrijk dat u zelf de afweging maakt of dit voor u zinvol is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat bij WoningNet en dat uw inkomen hoger is dan € 48.655. Misschien verwacht u dat uw inkomen gaat dalen en dat u over een tijdje wel in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. In de tussentijd bouwt u dan zoekwaarde op.

Andersom kan het ook zo zijn dat u nu niet genoeg verdient, maar dat u de komende jaren meer gaat verdienen. Denk dus goed na voordat u zich in- of uitschrijft bij WoningNet.

Meer informatie over dit onderwerp.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat kost een inschrijving en hoe betaal ik?

Een inschrijving voor sociale huurwoningen kost € 15,- voor één jaar. U kunt uw inschrijving betalen via iDEAL of u kunt een machtiging afgeven voor de betaling.

Na één jaar kunt u uw inschrijving verlengen. Een verlenging kost € 15,- (prijspeil 2016) en is weer één jaar geldig. U kunt de verlengingskosten via iDEAL betalen of via een machtiging. Ongeveer een maand voor de vervaldatum ontvangt u automatisch een e-mail over de verlenging.

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de verlengingskosten. Ook als u het automatische bericht niet heeft ontvangen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik weet mijn IBAN niet. Waar kan ik dit opzoeken?

Alle Nederlandse rekeningnummers bestaan tegenwoordig uit 18 cijfers en letters. Dit langere rekeningnummer heet IBAN, de afkorting van International Bank Account Number.
U vindt uw IBAN als u inlogt bij uw bank en op uw bankafschrift.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Het lukt niet om me bij WoningNet in te schrijven via internet

Als een inschrijving via internet niet lukt, kan dit verschillende redenen hebben:

• U heeft een tweelingbroer of -zus die al staat ingeschreven bij WoningNet. Neem contact op met het Klantcontactcentrum via het contactformulier. Stuur een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs van zowel uzelf als van uw tweelingbroer of -zus;    

• Er is een andere persoon die dezelfde achternaam en geboortedatum heeft. Neem contact op met het Klantcontactcentrum via het contactformulier. Stuur een kopie mee van een geldig legitimatiebewijs.  

• U staat al ingeschreven bij WoningNet, regio Utrecht. Vraag uw inschrijfgegevens op via het Klantcontactcentrum van WoningNet.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan bij Mijn WoningNet op Profiel.

Deze gegevens kunt u niet via internet wijzigen:

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de medeaanvrager (u kunt de medeaanvrager wel toevoegen)
 • inschrijfdatum
 • urgentie

Als een van de bovenstaande gegevens (behalve urgentie) niet juist staat geregistreerd, kunt u schriftelijk een gemotiveerd wijzigingsverzoek doen. Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek naar WoningNet. WoningNet beoordeelt vervolgens of uw verzoek kan worden verwerkt en stelt u daarvan op de hoogte.

Als uw urgentie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de behandelaar die uw urgentieaanvraag heeft verwerkt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Heeft mijn adreswijziging of verhuizing invloed op mijn zoekwaarde?

Een adreswijziging kan invloed hebben op uw zoekwaarde.

Staat u geregistreerd als doorstromer, dan verandert uw zoekwaarde. U moet uw nieuwe woonduur (datum bewoning nieuwe adres) vastleggen bij uw inschrijfgegevens. Uw zoekwaarde is dan gelijk aan uw inschrijftijd.
Staat u geregistreerd als starter, dan blijft uw zoekwaarde gelijk aan uw inschrijftijd.

Lees meer over de zoekwaarde.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Kan ik mijn inschrijving op naam van iemand anders laten zetten?

Nee, een registratienummer is persoonsgebonden en kan niet op naam van iemand anders worden gezet.

Op deze regel bestaat één uitzondering: bij het overlijden van de inschrijver kan de registratie op naam van de medeaanvrager komen te staan. Dit kan alleen als sprake is van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.
Stuur in dat geval een kopie van de overlijdensakte en een bewijs van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract met een korte toelichting naar Klantcontactcentrum van WoningNet.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik wil gaan samenwonen. Hoe moeten wij ons inschrijven?

Wilt u samen met uw partner een woning zoeken, dan moet u samen op één inschrijving staan.
Als een van u al staat ingeschreven, dan kan de ander als medeaanvrager op de inschrijving worden gezet. Log hiervoor in en klik bij Mijn WoningNet op Profiel. Ga vervolgens naar Huishoudsamenstelling en inkomen.

Als uw partner ook staat ingeschreven kunt u uw inschrijving samenvoegen:

 • Bij een samenvoeging schrijft degene met de hoogste zoekwaarde de ander als medeaanvrager bij op de registratie. Het registratienummer van de medeaanvrager vervalt;
 • Een samenvoeging van twee inschrijvingen kan alleen worden doorgegeven via het contactformulier.

Een samenvoeging kan later eventueel ongedaan worden gemaakt door een splitsing. De medeaanvrager krijgt dan de zoekwaarde terug van de oorspronkelijke inschrijving.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik sta als medeaanvrager op een inschrijving. Kan ik een eigen inschrijving krijgen?

U kunt niet als medeaanvrager en als hoofdaanvrager staan ingeschreven.

Een medeaanvrager kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te splitsen. Een splitsing betekent dat de medeaanvrager van de inschrijving wordt afgehaald en een eigen registratienummer aanvraagt. De zoekwaarde van de nieuwe inschrijving is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft. Bij een splitsing na samenvoeging krijgt de medeaanvrager de zoekwaarde terug van het oude inschrijfnummer.

U kunt de splitsing aanvragen door telefonisch contact op te nemen met het Klantcontactcentrum (u heeft een geldig e-mailadres van de medeaanvrager nodig). De medeaanvrager ontvangt binnen 24 uur een e-mail met instructies om de inschrijving als hoofdaanvrager te voltooien.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer word ik uitgeschreven bij WoningNet?

Uw inschrijving vervalt als:

 • u een sociale huurwoning accepteert van één van de woningcorporaties of andere verhuurders via WoningNet;
 • u als medeaanvrager nodig bent voor de toewijzing van een sociale huurwoning van een van de woningcorporaties;
 • u de inschrijfkosten niet betaalt;
 • u de verlengingskosten niet betaalt;
 • u zelf heeft doorgegeven dat u uitgeschreven wilt worden;
 • u dubbel staat ingeschreven. De inschrijving met de hoogste zoekwaarde blijft dan behouden.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe kan ik mij uitschrijven?
U kunt zich uitschrijven bij WoningNet Gooi en Vechtstreek:
 • Via het aparte uitschrijfscherm
 • via de website: log in en klik bij Mijn WoningNet op Profiel. Bij Overzicht van mijn gegevens ziet u aan de rechterkant de knop om u uit te schrijven.
 • schriftelijk: stuur uw verzoek om uitschrijving, onder vermelding van uw registratienummer, naar WoningNet.

Let op! Als u actuele en/of lopende reacties heeft, kunt u zich niet uitschrijven. Neem in dit geval contact op met WoningNet voor meer informatie over de procedure.

Als u binnen één maand na inschrijving weer opzegt, krijgt u de inschrijfkosten terug. Dit kan alleen als u nog niet heeft gereageerd op het woningaanbod.  

Stuur voor het terugstorten van uw inschrijfkosten een kopie van een betalingsbewijs (bijvoorbeeld een bankafschrift) onder vermelding van uw registratienummer naar WoningNet.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Mijn registratie is vervallen omdat ik de verlengingskosten niet heb betaald. Kan ik dit nog herstellen?

Als u binnen een jaar na de uitschrijving alsnog de verlengingskosten betaalt, wordt uw registratie hersteld. Voor informatie over hoe u de verlengingskosten alsnog betaalt kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum.

Een jaar na uitschrijving is het dus niet meer mogelijk om de inschrijving te herstellen.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.