Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Gegevens wijzigen


Uw inschrijfgegevens bepalen voor welke woningen u in aanmerking komt. Als u een woning krijgt aangeboden controleert de woningcorporatie of de gegevens van uw inschrijving kloppen. Als deze gegevens niet kloppen, mag u mogelijk de woning niet huren. Pas daarom bij veranderingen direct uw inschrijfgegevens aan.


Uw inschrijfgegevens wijzigt u eenvoudig via Mijn WoningNet en Mijn profiel als u bent ingelogd.

Reactie geplaatst
Heeft u al op woningen gereageerd, dan moet u deze actuele reactie eerst verwijderen voordat u uw gegevens kunt wijzigen. Met uw gewijzigde gegevens kunt u vervolgens opnieuw op de woningen reageren.

Heeft u een woningaanbieding, dan kunt u uw gegevens niet wijzigen. Zodra u de woning weigert, kunt u uw gegevens weer wijzigen.

Zorg dat uw inschrijfgegevens kloppen
Het is heel belangrijk dat uw inschrijfgegevens kloppen. Voor de meeste woningen krijgt u een aanbieding per e-mail. Staat er een verkeerd e-mailadres in uw inschrijfgegevens, dan kunt u daardoor woningen mislopen. U ontvangt dan geen woningaanbieding en eventuele andere informatie hierover, zoals het tijdstip van de bezichtiging en tot wanneer u kunt reageren.

Daarnaast is het ook belangrijk dat alle andere gegevens juist zijn. Als bij de documentcontrole blijkt dat bijvoorbeeld uw inkomen of de huishoudsamenstelling niet klopt, dan kan een woning aan u voorbij gaan.

Als u en uw partner uit elkaar gaan
Als u en uw partner uit elkaar gaan en één van beiden de woning verlaat, heeft dit gevolgen voor de zoekwaarde van de vertrekkende partner. Alleen degene die een lege woning achterlaat, heeft recht op extra zoekwaarde. De vertrekkende partner neemt zijn of haar inschrijftijd bij WoningNet mee. De zoekwaarde is dan de inschrijftijd, gerekend vanaf het moment dat de vertrekkende partner zich heeft ingeschreven als hoofd- of medeaanvrager bij WoningNet.

Een medeaanvrager kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te splitsen. Een splitsing betekent dat de medeaanvrager van de inschrijving wordt afgehaald en een eigen inschrijving aanvraagt. U kunt de splitsing aanvragen door telefonisch contact op te nemen met het Klantcontactcentrum (u heeft een geldig e-mailadres van de medeaanvrager nodig). De medeaanvrager ontvangt binnen een e-mail met een link om de inschrijving te activeren en de inschrijfkosten te betalen. Activeert de medeaanvrager de eigen inschrijving niet binnen 24 uur, dan blijft hij als medeaanvrager ingeschreven.

Als u een voorlopige woningaanbieding krijgt, moet u bij de documentcontrole aantonen dat u recht heeft op de extra zoekwaarde door een echtscheidingsconvenant of een voorlopige voorziening te overleggen. Hieruit moet blijken dat u de woning toegewezen heeft gekregen.
Uit het uittreksel van de basisregistratie personen (BRP) moet blijken dat uw gezin niet groter is dan het aantal (mee)verhuizende personen op uw registratie bij WoningNet. Dit uittreksel kunt u aanvragen bij uw gemeente.


Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn inschrijfgegevens wijzigen?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan bij Mijn WoningNet op Profiel.

Deze gegevens kunt u niet via internet wijzigen:

  • naam
  • geboortedatum
  • geslacht
  • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de medeaanvrager (u kunt de medeaanvrager wel toevoegen)
  • inschrijfdatum
  • urgentie

Als een van de bovenstaande gegevens (behalve urgentie) niet juist staat geregistreerd, kunt u schriftelijk een gemotiveerd wijzigingsverzoek doen. Voeg bij uw verzoek een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Stuur uw verzoek naar WoningNet. WoningNet beoordeelt vervolgens of uw verzoek kan worden verwerkt en stelt u daarvan op de hoogte.

Als uw urgentie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de behandelaar die uw urgentieaanvraag heeft verwerkt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik sta als medeaanvrager op een inschrijving. Kan ik een eigen inschrijving krijgen?
Een medeaanvrager kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te splitsen 
U kunt niet als medeaanvrager en als hoofdaanvrager staan ingeschreven.

Door de inschrijving te splitsen behoudt u de zoekwaarde. De zoekwaarde van de nieuwe inschrijving is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. 

Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft.

U kunt de splitsing aanvragen via het contactfomulier. 

Geef hierbij de naam, geboortedatum en het e-mailadres van de mede-aanvrager op. De medeaanvrager ontvangt een e-mail om zijn eigen inschrijving te avtiveren en te betalen. Pas nadat de medeaanvrager zijn eigen inschrijving geactiveerd heeft, is de splitsing definitief.

 
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.