Inkomen


Uw inkomen bepaalt of u in aanmerking komt voor een sociale huurwoning, of u voorrang krijgt omdat u een laag inkomen heeft en of de huur van de woning niet te hoog is voor uw inkomen.

Bepaal uw inkomen
Het inkomen dat u moet opgeven is het inkomen van alle meeverhuizende volwassenen in uw huishouden. U heeft hiervoor één van de volgende twee documenten nodig:

Een Inkomensverklaring uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Deze verklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst. Doet u dit voor alle meeverhuizende volwassenen. U ontvangt de verklaring binnen circa 5 werkdagen. Neem het bedrag over dat bij belastbaar loon of verzamelinkomen staat vermeld. 

Een recente definitieve of voorlopige aanslag inkomstenbelasting uit het voorgaande jaar of, als deze nog niet beschikbaar is, het jaar daarvoor. Neem het bedrag over dat bij verzamelinkomen staat vermeld. 

Op basis van de gegevens die u invoert, wordt er berekend wat uw verwachte inkomen van dit jaar is (uw inkomen wordt geïndexeerd). Dit geïndexeerde inkomen ziet u terug bij uw inschrijfgegevens.

De corporatie controleert bij de woningtoewijzing het door u opgegeven inkomen aan de hand van bovenstaande documenten. Als u geen (voorlopige) aanslag Inkomstenbelasting heeft en de Belastingdienst u geen Inkomensverklaring kan verstrekken, overlegt u aan de corporatie de schriftelijke bevestiging hiervan. Gebruikt u in dat geval uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen in uw inschrijving op te geven. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.

Uw inkomen is sterk gedaald of gestegen
Wanneer uw inkomen is gedaald (bijv. minder uren gaan werken, met pensioen gegaan of door ontslag) of gestegen (bijv. meer uren gaan werken of een nieuwe baan)  ten opzichte van het voorgaande jaar, dan kan de woningcorporatie hier op uw verzoek rekening mee houden. 
Dit is voor u van belang wanneer u op een woning wilt reageren met een lagere of hogere huurprijs dan waar u op basis van uw inkomen van het voorgaande jaar op kunt reageren. De corporatie zal u bij toewijzing vragen de wijziging in uw inkomen te onderbouwen. Ook zal de corporatie u verzoeken om een verklaring over uw vermogen af te geven. U kunt uw verwachte inkomen van dit jaar berekenen met behulp van uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie.  Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent.

Student of zelfstandige?
Wanneer u en/of uw partner student is, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomsten aan te tonen of op te geven. Wanneer er naast uw studiefinanciering sprake is van andere inkomsten, dan moeten die wel worden opgegeven. 

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2014 of 2015.


Veelgestelde vragen

Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 36.165?

Een klein deel van de sociale huurwoning blijft voor u beschikbaar, ondanks dat uw inkomen hoger is dan € 36.165. U herkent deze woningen op de website aan de tekst Toegankelijk voor middeninkomens.

Deze woningen zijn bestemd voor personen met een middeninkomen tot € 46.263.

Daarnaast worden er via www.rooftrack.nlwww.benopzoek.nl en www.funda.nl betaalbare vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen aangeboden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2015 of 2016.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer kan ik de Inkomensverklaring van 2016 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april 2017 de Inkomensverklaring van 2016 ontvangen.
  • Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2016 heeft gekregen de Inkomensverklaring van 2016 ontvangen. Als u voor 5 april 2017 aangifte heeft gedaan, ontvangt u de aanslag in de loop van de maand juni.
  • In uitzonderingsgevallen kunt u geen Inkomensverklaring ontvangen. 

Zolang de belastingdienst u geen Inkomensverklaring van 2016 kan geven, kunt u die van 2015 aanhouden. Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen Inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Als u zelfstandige bent, doet u dit met een winst-en-verliesrekening of prognose.

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe wordt uw inkomen geïndexeerd?
WoningNet indexeert (verhoogt) het inkomen dat u heeft opgegeven naar het inkomen dat u naar verwachting in het huidige jaar zult ontvangen. Dit geïndexeerde inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Indexering van het inkomen in uw inschrijving vindt automatisch plaats op basis van het door u ingevulde inkomen en het jaar waarin dit inkomen is verdiend. Jaarlijks stelt de Rijksoverheid de indexeringsfactor vast.

Voor 2017 geldt:

Huishoudinkomen=
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2015 x 1,0359 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2016 x 1,0119 of
Verzamelinkomen als door Belastingdienst vastgesteld over 2017 x 1

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.