Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe bereken ik mijn inkomen op basis van een salarisstrook of uitkeringsspecificatie?
Neem het bedrag dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Vervolgens telt u er eventueel een dertiende maand en 8% vakantiegeld bij op als dit nog niet is inbegrepen. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe indexeert WoningNet mijn inkomen?

De overheid bepaalt ieder jaar met welk percentage wij het inkomen dat u opgeeft moeten verhogen. Dit noemen we de indexeringsfactor.

Voor 2017 gelden de volgende indexeringsfactoren: 
• Verzamelinkomen over 2015 x 1,0359 
• Verzamelinkomen over 2016 x 1,0119 

Een voorbeeld: 
 Uw inkomen in 2016 was €18.000. Uw verwachte inkomen in 2017 is € 18.000 x 1.0119 = €18.214
 Bij uw geïndexeerde inkomen ziet u daarom €18.214 staan.

 


Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben zelfstandig ondernemer. Welk inkomen geef ik op?

Bent u zelfstandige? Gebruik dan een door een onafhankelijke boekhouder opgestelde winst- en verliesrekening over 2015 of 2016.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat moet ik doen als ik geen inkomensverklaring kan downloaden via Mijn Belastingdienst, of als er geen inkomen van mij bekend is bij de Belastingdienst?

Vraagt u in dat geval altijd een inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon 0800-0543. Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de woningtoewijzing uw gegevens controleert. U kunt daarnaast uw inkomen berekenen op basis van een recente loonstrook of een uitkerings- of pensioenspecificatie. Lees hier hoe u uw inkomen dan berekent. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt alimentatie mee als inkomen?
Als u partneralimentatie ontvangt telt dit mee bij uw inkomen. Als u partneralimentatie betaalt dan trekt u dat bedrag af van uw inkomen. Als u kinderalimentatie ontvangt of betaalt, telt dit niet mee voor uw inkomen.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens. Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft. Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom wordt mijn inkomen geïndexeerd?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst. Hierop staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor vermeld. Dat bedrag moeten we indexeren (verhogen) naar het inkomen dat u naar verwachting dit jaar ontvangt. De website helpt u hierbij. U hoeft zelf alleen het verzamelinkomen en het jaartal in te vullen. Uw geïndexeerde inkomen ziet u terug in uw profielgegevens.

Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt. Het is dus heel belangrijk dat u dit correct invult.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer kan ik de Inkomensverklaring van 2016 van de Belastingdienst ontvangen?

Dit verschilt per persoon en hangt af van uw persoonlijke situatie.

Als u niet verplicht bent om aangifte te doen en ook geen aangifte heeft gedaan, kunt u vanaf 1 april de inkomensverklaring van 2016 ontvangen.

Als u wel aangifte moet doen of heeft gedaan, kunt u een week nadat u de Aanslag 2016 heeft gekregen de inkomensverklaring van 2016 ontvangen. 

In uitzonderingsgevallen kunt u geen inkomensverklaring ontvangen. Zolang de Belastingdienst u geen inkomensverklaring van 2016 kan geven, kunt u die van 2015 aanhouden.  Als u geen inkomensverklaring kunt krijgen, stuurt de Belastingdienst u een verklaring waarin staat dat u (nog) geen inkomensverklaring kunt krijgen. Dat document moet u meenemen wanneer de corporatie bij de toewijzing uw gegevens controleert. U toont dan uw inkomen aan met behulp van drie recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Als u zelfstandige bent, doet u dit met een winst-en-verliesrekening of prognose. 

Meer informatie over het opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer mag ik wel mijn huidige inkomen invullen?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om daarbij naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst.
Op de inkomensverklaring of een belastingaanslag staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor. 

Er zijn maar 3 situaties waarin u uw huidige inkomen op kunt geven:
• Uw inkomen is onbekend bij de Belastingdienst. Wanneer u een inkomensverklaring opvraagt, krijgt u van de Belastingdienst een bevestiging dat uw inkomen niet bekend is.
• Uw inkomen is sterk gestegen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan heeft of meer bent gaan werken.
• Uw inkomen is sterk gedaald, bijvoorbeeld omdat u bent ontslagen, minder bent gaan werken of met pensioen bent gegaan.

Alleen in deze situaties gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen op te geven. 

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welk inkomen moet ik opgeven als ik (deels) inkomen uit het buitenland heb of heb gehad?

U moet alleen het in Nederland belastbare jaarinkomen (verzamelinkomen) opgeven. U begint met het aanvragen van de meest recente inkomensverklaring bij de Belastingdienst. Als daarop staat dat zij geen gegevens van u hebben, moet u uw actuele Nederlandse belastbare inkomen opgeven. Meer informatie over het opvragen van een inkomensverklaring bij de Belastingdienst vindt u hier.

Neem van uw laatste Nederlandse salaris- of uitkeringsspecificatie het bedrag over dat bij belastbaar maandloon / loon voor loonheffing staat vermeld en vermenigvuldig dit bedrag met 12. Bij loon per 4 weken vermenigvuldigt u het bedrag met 13. Dit doet u ook als u niet het hele jaar inkomen in Nederland heeft. Vervolgens telt u er 8% (vakantiegeld) bij op en eventueel een dertiende maand. Ontvangt u vaste toeslagen voor bijvoorbeeld onregelmatige diensten? Dan telt u deze ook mee bij uw inkomen. Tel hier vervolgens uw eventuele inkomen uit vermogen dat boven de belastingvrijstellingsgrens zit bij op.

Bij de toewijzing vraagt de corporatie u altijd de inkomensverklaring van de Belastingdienst te overleggen, ook als deze geen inkomensgegevens bevat.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Welke personen mag ik opgeven bij mijn inschrijving?
U moet opgeven met wie u in de woning wilt gaan wonen. De volwassen leden moeten een zogeheten duurzame gemeenschappelijke huishouding (gaan) voeren. Een overzicht van personen die tot een huishouden worden gerekend, vindt u hier.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is het verschil tussen een doorstromer en een starter?

Een doorstromer bewoont als hoofdhuurder een zelfstandige huurwoning of een koopwoning in de Gooi en Vechtstreek en laat die na verhuizing leeg achter.

Een starter is een woningzoekende die geen zelfstandige woonruimte in de Gooi en Vechtstreek achterlaat bij een verhuizing.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
We verwachten gezinsuitbreiding, vanaf wanneer telt een ongeboren kind mee bij de huishoudgrootte?

U kunt uw kind bijschrijven zodra hij/zij geboren is.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe bepaal ik mijn zoekwaarde?

De zoekwaarde wordt bepaald door uw status (starter of doorstromer), het type woning dat u nu bewoont (huur- of koopwoning) en de eventuele woonduur die u heeft opgebouwd in uw huidige woning.

Bent u een starter, dan is uw zoekwaarde gelijk aan uw inschrijftijd bij WoningNet.

Bent u een doorstromer en laat u een sociale huurwoning in de regio achter, dan is uw zoekwaarde uw inschrijftijd plus 75% van uw oude zoekwaarde.
Bent u doorstromer en laat u een koopwoning, vrijesectorhuurwoning of particuliere sociale huurwoning achter, dan is uw zoekwaarde uw inschrijftijd plus een periode van uw opgebouwde woonduur*.

* Heeft u een inschrijfduur van voor 29 september 2011 of bent u in uw koopwoning of vrijesector of particuliere huurwoning gaan wonen voor 29 september 2011? De tijd die u in uw woning woont tot 29 september 2011 krijgt u gedeeltelijk eenmalig mee in uw zoekwaarde. U moet uw opgebouwde woonduur wel aantonen met een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP). Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Heb ik na relatiebreuk recht op de zoekwaarde van de gezamenlijke woning?

Slechts één van beiden mag na relatiebreuk gebruikmaken van de zoekwaarde van de gezamenlijke woning. Alleen de partner die in de woning blijft wonen, mag ingeschreven staan als doorstromer met de opgebouwde zoekwaarde. Wanneer een nieuwe woning wordt toegewezen, moet de huidige woning leeg worden achtergelaten. Dit geldt voor zowel huur- als voor koopwoningen. Bij toewijzing van de nieuwe woning wordt gecontroleerd of de woning daadwerkelijk leeg is achtergelaten.

Bent u de partner die als eerste de gezamenlijke woning verlaat, dan bent u een starter en kunt u geen gebruik maken van de zoekwaarde. Als u al zelfstandig stond ingeschreven bij WoningNet, dan is uw inschrijfdatum uw zoekwaarde.

Vertrekken u en uw (ex-)partner tegelijkertijd uit de gezamenlijke woning naar twee verschillende adressen, dan geldt hetzelfde: één van beiden mag gebruik maken van de zoekwaarde van de gezamenlijke woning. U moet hierbij zelf de beslissing maken wie er als doorstromer wordt ingeschreven en wie als starter.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 36.165?

Een klein deel van de sociale huurwoning blijft voor u beschikbaar, ondanks dat uw inkomen hoger is dan € 36.165. U herkent deze woningen op de website aan de tekst Toegankelijk voor middeninkomens.

Deze woningen zijn bestemd voor personen met een middeninkomen tot € 46.263.

Daarnaast worden er via www.rooftrack.nlwww.benopzoek.nl en www.funda.nl betaalbare vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen aangeboden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.