Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe indexeert WoningNet mijn inkomen?

De overheid bepaalt ieder jaar met welk percentage wij het inkomen dat u opgeeft moeten verhogen. Dit noemen we de indexeringsfactor.

Voor 2017 gelden de volgende indexeringsfactoren: 
• Verzamelinkomen over 2016 x 1,0296 
• Verzamelinkomen over 2017 x 1,0175 

Een voorbeeld: 
 Uw inkomen in 2016 was €18.000. Uw verwachte inkomen in 2017 is € 18.000 x 1.0296 = €18.533
 Bij uw geïndexeerde inkomen ziet u daarom €18.533 staan.

 


Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Ik ben student. Welk inkomen geef ik op?
Wanneer u en/of uw partner studeert, dan toont u dit aan met een recent inschrijfbewijs van een voltijds studie aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling. U hoeft dan geen inkomen aan te tonen. Bij uw inschrijfgegevens onder Inkomen vult u een 0 (of een 1) in.

Als u daarnaast andere inkomsten heeft uit bijvoorbeeld een bijbaan, dan moet u die wel opgeven.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt alimentatie mee als inkomen?
Als u partneralimentatie ontvangt telt dit mee bij uw inkomen. Als u partneralimentatie betaalt dan trekt u dat bedrag af van uw inkomen. Als u kinderalimentatie ontvangt of betaalt, telt dit niet mee voor uw inkomen.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Telt het inkomen van inwonende kinderen mee?
U moet het eventuele inkomen van inwonende kinderen altijd opgeven in uw inschrijfgegevens.

Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee bij het bepalen van het huishoudinkomen voor passend toewijzen en de maximale inkomensgrens.
Het inkomen van inwonende kinderen telt wel mee bij het bepalen of u recht heeft op huurtoeslag. Omdat onze website een indicatie van de huurtoeslag geeft als u ingelogd het woningaanbod bekijkt, is het belangrijk dat u het inkomen van inwonende kinderen opgeeft.
Ons systeem bepaalt automatisch per situatie of het inkomen van inwonende kinderen wel of niet meetelt.
Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Waarom wordt mijn inkomen geïndexeerd?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst. Hierop staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor vermeld. Dat bedrag moeten we indexeren (verhogen) naar het inkomen dat u naar verwachting dit jaar ontvangt. De website helpt u hierbij. U hoeft zelf alleen het verzamelinkomen en het jaartal in te vullen. Uw geïndexeerde inkomen ziet u terug in uw profielgegevens.

Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt. Het is dus heel belangrijk dat u dit correct invult.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer mag ik wel mijn huidige inkomen invullen?

Wanneer u een woning accepteert, controleert de woningcorporatie uw inkomen. Zij zijn verplicht om daarbij naar uw inkomen te vragen dat bij de Belastingdienst bekend is. Daarom kunt u het beste uw inkomen opgeven aan de hand van een inkomensverklaring of een aanslag van de Belastingdienst.
Op de inkomensverklaring of een belastingaanslag staat altijd uw inkomen van vorig jaar of het jaar daarvoor. 

Er zijn maar 3 situaties waarin u uw huidige inkomen op kunt geven:
• Uw inkomen is onbekend bij de Belastingdienst. Wanneer u een inkomensverklaring opvraagt, krijgt u van de Belastingdienst een bevestiging dat uw inkomen niet bekend is.
• Uw inkomen is sterk gestegen, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe baan heeft of meer bent gaan werken.
• Uw inkomen is sterk gedaald, bijvoorbeeld omdat u bent ontslagen, minder bent gaan werken of met pensioen bent gegaan.

Alleen in deze situaties gebruikt u uw laatste salarisstrook of uitkeringsspecificatie om uw verwachte inkomen op te geven. 

 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wat is het verschil tussen een doorstromer en een starter?

Een doorstromer bewoont als hoofdhuurder een zelfstandige huurwoning of een koopwoning in de Gooi en Vechtstreek en laat die na verhuizing leeg achter.

Een starter is een woningzoekende die geen zelfstandige woonruimte in de Gooi en Vechtstreek achterlaat bij een verhuizing.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe bepaal ik mijn zoekwaarde?

De zoekwaarde wordt bepaald door uw status (starter of doorstromer), het type woning dat u nu bewoont (huur- of koopwoning) en de eventuele woonduur die u heeft opgebouwd in uw huidige woning.

Bent u een starter, dan is uw zoekwaarde gelijk aan uw inschrijftijd bij WoningNet.

Bent u een doorstromer en laat u een sociale huurwoning in de regio achter, dan is uw zoekwaarde uw inschrijftijd plus 75% van uw oude zoekwaarde.
Bent u doorstromer en laat u een koopwoning, vrijesectorhuurwoning of particuliere sociale huurwoning achter, dan is uw zoekwaarde uw inschrijftijd plus een periode van uw opgebouwde woonduur*.

* Heeft u een inschrijfduur van voor 29 september 2011 of bent u in uw koopwoning of vrijesector of particuliere huurwoning gaan wonen voor 29 september 2011? De tijd die u in uw woning woont tot 29 september 2011 krijgt u gedeeltelijk eenmalig mee in uw zoekwaarde. U moet uw opgebouwde woonduur wel aantonen met een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP). Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Heb ik na relatiebreuk recht op de zoekwaarde van de gezamenlijke woning?

Slechts één van beiden mag na relatiebreuk gebruikmaken van de zoekwaarde van de gezamenlijke woning. Alleen de partner die in de woning blijft wonen, mag ingeschreven staan als doorstromer met de opgebouwde zoekwaarde. Wanneer een nieuwe woning wordt toegewezen, moet de huidige woning leeg worden achtergelaten. Dit geldt voor zowel huur- als voor koopwoningen. Bij toewijzing van de nieuwe woning wordt gecontroleerd of de woning daadwerkelijk leeg is achtergelaten.

Bent u de partner die als eerste de gezamenlijke woning verlaat, dan bent u een starter en kunt u geen gebruik maken van de zoekwaarde. Als u al zelfstandig stond ingeschreven bij WoningNet, dan is uw inschrijfdatum uw zoekwaarde.

Vertrekken u en uw (ex-)partner tegelijkertijd uit de gezamenlijke woning naar twee verschillende adressen, dan geldt hetzelfde: één van beiden mag gebruik maken van de zoekwaarde van de gezamenlijke woning. U moet hierbij zelf de beslissing maken wie er als doorstromer wordt ingeschreven en wie als starter.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe vind ik een betaalbare huurwoning als mijn inkomen hoger is dan € 38.035?

Een klein deel van de sociale huurwoning blijft voor u beschikbaar, ondanks dat uw inkomen hoger is dan € 38.035. U herkent deze woningen op de website aan de tekst Toegankelijk voor middeninkomens.

Deze woningen zijn bestemd voor personen met een middeninkomen tot € 48.655.

Daarnaast worden er via www.rooftrack.nlwww.benopzoek.nl en www.funda.nl betaalbare vrijesectorhuurwoningen en koopwoningen aangeboden.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.