Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Begrippen


A
Aanleunwoning

Dit is een woning waarbij de bewoners extra service kunnen krijgen in de vorm van zorg en ondersteuning. Bij een aanleunwoning hebben woningzoekenden waarvan de hoofdaanvrager 65 jaar of ouder is voorrang op de andere woningzoekenden.

C
CIZ

Het CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die bepaalt of iemand in aanmerking komt voor zorg.

D
Doorstromer

Een doorstromer bewoont als hoofdhuurder een zelfstandige huurwoning of een koopwoning in de Gooi en Vechtstreek en laat die na verhuizing leeg achter.
Doorstromers die een koopwoning achterlaten mogen maximaal drie maanden na transportdatum hun huidige zoekwaarde (doorstroomtijd) gebruiken. Daarna moeten zij verplicht hun woningnetinschrijving aanpassen zoals nieuw adres, doorstromer/starter etc.


E
Exclusief t/m 25 jaar

Jaarlijks bieden de woningcorporaties maximaal 350 woningen via loting aan voor woningzoekenden tot en met 25 jaar. De aangeboden woningen hebben een maximale oppervlakte van 55m².

G
Gooi en Vechtstreek

De Gooi en Vechtstreek bestaat uit de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

I
Indicatie

Een indicatie geeft voorrang voor zorgwoningen.

Inschrijfdatum

Dit is de datum waarop u zich als woningzoekende bij WoningNet heeft geregistreerd.

Inschrijfduur

Inschrijfduur is de periode vanaf uw inschrijfdatum tot nu.

J
Jongerenwoning

Een jongerenwoning is een zelfstandige of onzelfstandige woning bedoeld voor de woningzoekenden in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 22 jaar. Jongeren onder de 23 jaar krijgen voorrang voor deze woningen.

L
Lokale binding

Inwoners van de gemeenten Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Weesp en Wijdemeren mogen met voorrang reageren op een deel van het sociale woningaanbod in de eigen gemeente. Binding met de eigen gemeente is een voorwaarde.

M
Medische indicatie

Een zorgindicatie is een verklaring dat u door medische problemen recht heeft op bepaalde voorzieningen. Bijvoorbeeld op een verhuiskostenvergoeding of huishoudelijke hulp. Een zorgindicatie wordt afgegeven door uw gemeente of het CIZ. U heeft een indicatie nodig om te kunnen reageren op een zorgwoning.

R
Regionale binding

Woningzoekenden met een binding met de regio Gooi en Vechtstreek hebben voorrang op woningzoekenden zonder binding. Om in aanmerking te komen voor deze voorrang moet u aan één van de bindingseisen voldoen.

S
Seniorenwoning

Een seniorenwoning is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar. Deze woningen liggen meestal op de begane grond of eerste verdieping, of zijn bereikbaar met een lift. Woningzoekenden onder de 55 jaar kunnen ook reageren, maar komen bij de selectie na de 55-plussers.

Spoedzoekregeling

Een regeling voor personen die met spoed een woning zoeken, maar op grond van hun zoekwaarde weinig kans maken. Via de spoedzoekregeling maakt u via loting kans op een woning.

Starter

Een starter is een woningzoekende die geen zelfstandige woonruimte in de Gooi en Vechtstreek achterlaat.

U
Urgentie

Als u in een noodsituatie verkeert kunt u een urgentieverklaring aanvragen om met voorrang te kunnen reageren op een huurwoning. Een urgentie geeft een woningzoekende drie maanden lang voorrang bij het zoeken naar een woning.

Z
Zorgwoning

Een aangepaste woning voor bewoners die zorg nodig hebben. Deze woningen worden met voorrang toegewezen aan woningzoekenden met een zorgindicatie.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.