Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Regionale voorrangsregeling


In de regio Gooi en Vechtstreek worden woningen aangeboden met voorrang aan woningzoekenden met een regionale binding, ten opzichte van woningzoekenden zonder binding.

Regionale binding
U heeft regionale binding als u minimaal één jaar aaneengesloten in het bevolkingsregister van één van de regiogemeenten staat ingeschreven. Of u bent economisch of maatschappelijk gebonden aan één van de gemeenten in de regio. Dit houdt in dat u minimaal 19 uur per week werkt in de gemeente of er in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar achtereen heeft gewoond. 

Voorbeeld
Woont u bijvoorbeeld (langer dan een jaar) in Hilversum, dan heeft u regionale binding met alle gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. U heeft dus ook voorrang als u reageert op een woning in Weesp, die met voorrang voor ingezetenen uit de regio wordt aangeboden.
Binnen de groep woningzoekenden met regionale binding krijgt de persoon met de hoogste zoekwaarde de woning aangeboden. Als er geen woningzoekende uit de regio reageert op de woning, dan wordt de woning aangeboden aan een woningzoekende zonder regionale binding met de hoogste zoekwaarde.

Woningzoekenden met een urgentie gaan altijd voor op de andere woningzoekenden.


Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik binding met de Gooi en Vechtstreek?

U of uw medeaanvrager heeft binding met de Gooi en Vechtstreek als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • u staat minimaal 1 jaar ingeschreven in een van de gemeenten van de regio. Dit kunt u aantonen met een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP);
  • u heeft een economische binding, omdat u tenminste 19 uur per week in de regio werkt of een dagopleiding in de regio volgt;
  • u heeft een maatschappelijke binding, omdat u de afgelopen tien jaar tenminste zes jaar onafgebroken ingezetene van de regio bent geweest.

Door een wijziging in de regionale bindingseisen krijgen woningzoekenden met een maatschappelijke of economische binding vanaf 11 november 2015 voorrang voor sociale huurwoningen ten opzichte van mensen zonder die binding.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.