Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Urgenties en indicaties


Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Onder een zeer uitzonderlijke situatie verstaan we een toestand die zeer ernstige schade aan uw welzijn inhoudt en die rechtstreeks komt door uw woonsituatie.

Verschil urgentie en indicatie
Een indicatie geeft voorrang bij het reageren op zorgwoningen. Een urgentie geeft voorrang bij het reageren op het reguliere woningaanbod.

Hoe vraag ik urgentie aan?
Er is in Gooi en Vechtstreek één urgentiecommissie die de urgenties behandelt zonder tussenkomst van andere bedrijven. U moet een inschrijving hebben bij WoningNet Gooi en Vechtstreek. Voor informatie over kansen op urgentie en een aanvraagformulier kunt u terecht bij één van de samenwerkende woningcorporaties. Een urgentie aanvragen kost € 75.

De onafhankelijke Urgentiecommissie neemt de beslissing of u urgentie krijgt (niet de woningcorporatie). Eén van de voorwaarden die de Urgentiecommissie stelt is dat u moet aantonen dat u voldoende heeft gereageerd op passende woningaanbiedingen in de hele regio. Of dat u voldoende heeft geprobeerd om een tijdelijk onderkomen te vinden.

Meer informatie over het aanvragen van een urgentie leest u in deze brochure.

Aanvragen indicatie
U kunt met voorrang reageren op zorgwoningen als u zorg of ondersteuning krijgt. Dit kan een indicatie zijn voor de Wet langdurige zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) of wijkverpleegkundige zorg via de zorgverzekeringswet. U kunt registreren dat u een zorgindicatie heeft bij uw profielgegevens. Log in en klik rechtsboven in op Inzien of wijzigen. Leg daarna bij Voorrangsregelingen vast dat u een indicatie heeft.

Een WLZ-indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).
Een WMO-indicatie kunt u aanvragen bij uw gemeente.


Veelgestelde vragen

Moet ik zelf op woningen reageren als ik een urgentie heb?

Wanneer u een urgentie heeft, moet u zelf reageren op het woningaanbod om in aanmerking te komen voor een huurwoning.

Op uw urgentiebewijs staat op welke type woning u mag reageren en hoeveel kamers de woning maximaal mag hebben.
Uw urgentie geldt voor alle gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Wanneer heb ik een indicatie nodig?

U heeft een indicatie nodig om in aanmerking te komen voor een zorgwoning. Als u een WLZ- of WMO-indicatie heeft, kunt u dit zelf vastleggen bij uw gegevens.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.