Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Zoekwaarde


De zoekwaarde bepaalt de volgorde van toewijzing. Om zoekwaarde op te bouwen, moet u ingeschreven staan bij WoningNet. De kandidaat met de hoogste zoekwaarde krijgt de woning toegewezen.

Berekening zoekwaarde
De berekening van uw zoekwaarde is afhankelijk van uw situatie:

  • U bent een doorstromer en u laat een sociale huurwoning van een corporatie achter in de regio. Uw zoekwaarde is uw inschrijftijd bij WoningNet plus 75% van uw oude zoekwaarde (de zoekwaarde die u had toen u uw huidige woning accepteerde. Dit moet na 1-1-2011 zijn gebeurd). Om uw extra zoekwaarde te registreren, neemt u contact op met het Klantcontactcentrum.
  • U bent een doorstromer en u laat een koopwoning, vrijesectorwoning of particuliere sociale huurwoning achter in de regio. Uw zoekwaarde is uw inschrijftijd bij WoningNet plus eventueel een periode van uw opgebouwde woonduur*. U moet uw woonduur registreren bij Mijn WoningNet > Profiel. Uw woonduur moet u kunnen aantonen met een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP). Dit kunt u aanvragen bij uw gemeente.
  • U bent een starter. Uw zoekwaarde is uw inschrijftijd bij WoningNet. 

* Let op: heeft u een inschrijfduur van voor 29 september 2011 of bent u in uw koopwoning of huurwoning gaan wonen voor 29 september 2011? De tijd die u in uw woning woont tot 29 september 2011 krijgt u gedeeltelijk eenmalig mee in uw zoekwaarde. Neem contact op met het Klantcontactcentrum om deze extra woonduur te registreren. U moet uw woonduur wel aantonen met een uittreksel van de basisregistratie personen (BRP).

Als u verhuist en u staat als doorstromer ingeschreven heeft dit gevolgen voor uw zoekwaarde. 

Wanneer uw woning verkocht is (passeer datum notaris) blijft uw zoekwaarde maximaal 3 maanden geldig! Na deze 3 maanden bent u verplicht uw gegevens in woningnet zelf aan te passen, zodat de juiste zoekwaarde berekend wordt. 

Uw zoekwaarde
Uw zoekwaarde wordt getoond als een datum, bijvoorbeeld 15-04-2008. De zoekwaarde is het aantal dagen tussen de genoemde datum en vandaag. Als u inlogt kunt u bij Mijn gegevens uw zoekwaarde bekijken. Uw zoekwaarde wordt getoond achter Inschrijfdatum of bij 'Gecorrigeerde inschrijfdatum' onder Voorrangsregelingen en groepen als u recht heeft op extra zoekwaarde. 


Veelgestelde vragen

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wie krijgt de zoekwaarde?

Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft alleen degene die in de woning achterblijft recht op de opgebouwde zoekwaarde. Voor degene die vertrekt is de inschrijftijd bij WoningNet de zoekwaarde.

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie
Hoe behoud ik mijn oude zoekwaarde?

Heeft u recht op 75% van uw oude zoekwaarde omdat u na 01-01-2011 een woning via WoningNet Gooi&Vechtstreek geaccepteerd heeft? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum. Een medewerker kan deze extra zoekwaarde voor u registreren op uw inschrijving. 

Ook als u voor 29-11-2011 in uw huidige koop of huurwoning bent gaan wonen, heeft u recht op extra zoekwaarde. Neem dan ook contact op met het Klantcontactcentrum. In dat geval hebben wij de datum van ondertekening van het huurcontract nodig. 

Is uw vraag hiermee beantwoord?
Stel uw vraag aan het Klantcontactcentrum Dank u wel voor uw reactie

Staat uw vraag er niet bij? Stel hem dan aan het Klantcontactcentrum.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.