Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Nieuws uit de regio ?

Aanpassingen inkomen en website

20 juni 2016
Vanaf vandaag worden er enkele wijzigingen doorgevoerd waar u als woningzoekende mee te maken krijgt. Met deze aanpassingen willen wij u helpen om uw gegevens actueel te houden en proberen we nog beter aan te sluiten bij de huidige regelgeving.

Tariefwijziging 2016

29 december 2015
Per 1 januari verhogen de samenwerkende woningcorporaties in de regio Gooi en Vechtstreek de tarieven voor inschrijving en verlenging bij WoningNet. Per 1 januari is het tarief voor inschrijving en verlenging € 15,- per jaar.

Nieuwe regels Passend toewijzen

De overheid voert vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels in voor het verhuren van sociale huurwoningen. Woningcorporaties moeten woningen passend gaan toewijzen.

Nieuwe regels woningzoekenden

De overheid voert vanaf 1 januari nieuwe regels in voor het verhuren van sociale huurwoningen. Woningcorporaties gaan woningen passend toewijzen.

Belangrijk: de bindingseisen gaan veranderen

Wilt u een goede kans blijven maken op een sociale huurwoning in de regio Gooi en Vechtstreek? En woont, werkt of studeert u in de regio? Vul dan vanaf 5 november uw binding in met de regio bij uw inschrijfgegevens. Doet u dat niet, dan komt u vanaf 11 november onderaan de wachtlijst te staan.

Nieuwe vormgeving website

De website is vernieuwd en verbeterd.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.