Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Nieuws uit de regio ?

Website is aangepast

20 mei 2019
De website is aangepast. Dit hebben wij gedaan om u nog beter te kunnen helpen. De belangrijkste wijzigingen zetten wij hieronder voor u op een rijtje. We vragen u verder om de gegevens bij uw inschrijving aan te vullen. Belangrijk: Alle panelen onder Mijn gegevens moeten groen zijn om uw...

Belangrijk bericht over uw historische reacties

26 april 2019
Dinsdag 21 mei 2019 gaan we over op een ander systeem. Vanaf 15 mei is het niet meer mogelijk om uw historische reacties van vóór 15 mei 2019 in te zien bij Mijn reacties.

Woningen tot EUR 1000 van Dudok Wonen vanaf 1 april 2019 op Woningnet

27 februari 2019
Per 1 april adverteert Dudok Wonen de vrijkomende woningen tot €1000,- uitsluitend op Woningnet. Woningzoekenden kunnen dan ook direct reageren. Op de website van Dudok Wonen is het aanbod ook te zien via een link naar Woningnet.

Peilen belangstelling vervalt bij woningaanbieding

22 januari 2018
De e-mail om eerst de belangstelling te peilen bij een woningaanbieding vervalt.

Extra kansen voor jonge gezinnen

07 december 2017
Gemeente Wijdemeren wil komende jaren extra kansen creëren voor jonge gezinnen. Het doel is om de woonkernen te verjongen om voorzieningen te kunnen behouden.

Aanpassingen inkomen en website

20 juni 2016
Vanaf vandaag worden er enkele wijzigingen doorgevoerd waar u als woningzoekende mee te maken krijgt. Met deze aanpassingen willen wij u helpen om uw gegevens actueel te houden en proberen we nog beter aan te sluiten bij de huidige regelgeving.

Tariefwijziging 2016

29 december 2015
Per 1 januari verhogen de samenwerkende woningcorporaties in de regio Gooi en Vechtstreek de tarieven voor inschrijving en verlenging bij WoningNet. Per 1 januari is het tarief voor inschrijving en verlenging € 15,- per jaar.

Nieuwe regels Passend toewijzen

De overheid voert vanaf 1 januari 2016 nieuwe regels in voor het verhuren van sociale huurwoningen. Woningcorporaties moeten woningen passend gaan toewijzen.

Nieuwe regels woningzoekenden

De overheid voert vanaf 1 januari nieuwe regels in voor het verhuren van sociale huurwoningen. Woningcorporaties gaan woningen passend toewijzen.

Belangrijk: de bindingseisen gaan veranderen

Wilt u een goede kans blijven maken op een sociale huurwoning in de regio Gooi en Vechtstreek? En woont, werkt of studeert u in de regio? Vul dan vanaf 5 november uw binding in met de regio bij uw inschrijfgegevens. Doet u dat niet, dan komt u vanaf 11 november onderaan de wachtlijst te staan.

Nieuwe vormgeving website

De website is vernieuwd en verbeterd.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.