Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Tariefwijziging 2016

29 december 2015


Per 1 januari verhogen de samenwerkende woningcorporaties in de regio Gooi en Vechtstreek de tarieven voor inschrijving en verlenging bij WoningNet. Per 1 januari is het tarief voor inschrijving en verlenging € 15,- per jaar.

Het tarief is 15 jaar lang gelijk gebleven, terwijl de kosten voor het woonruimteverdeelsysteem aanzienlijk zijn gestegen. Om een goed systeem voor woonruimteverdeling te kunnen blijven bieden en ontwikkelen, is deze prijsverhoging noodzakelijk geworden. Met het nieuwe tarief per 1 januari 2016 komen de kosten voor woningzoekenden in de regio Gooi en Vechtstreek op het landelijk gemiddelde te liggen.

Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.