Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Belangrijk: de bindingseisen gaan veranderen

03 juni 2019


Wilt u een goede kans blijven maken op een sociale huurwoning in de regio Gooi en Vechtstreek? En woont, werkt of studeert u in de regio? Vul dan vanaf 5 november uw binding in met de regio bij uw inschrijfgegevens. Doet u dat niet, dan komt u vanaf 11 november onderaan de wachtlijst te staan. 

Wat gaat er veranderen?
De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek hebben nieuwe regionale bindingseisen vastgelegd in de nieuwe Huisvestingsverordening. Iedereen mag zich inschrijven als woningzoekende in de regio Gooi en Vechtstreek én reageren op het woningaanbod. Bij de toewijzing van woningen wordt niet meer alleen naar de zoekwaarde gekeken, maar wordt de volgorde bij de selectie ook bepaald door de binding die u heeft met de regio. Woningzoekenden met binding gaan voor op woningzoekenden zonder binding.

Als uw binding niet bij WoningNet bekend is, komt u onderaan de wachtlijst te staan. Woont, werkt of studeert u in de Gooi en Vechtstreek, vul dan voor 11 november uw binding in met de regio. Lees hier wanneer u binding heeft.

Hoe kan ik mijn binding vastleggen (vanaf 5 november)?
Log in op de website en klik op Mijn WoningNet en daarna op Profiel.
Klik op Voorrangsregelingen en daarna op Wijzigen.
Vink onder Binding aan dat u binding heeft met de regio en klik op Opslaan.


Uitleg ?

×
Vernieuwde website

Het systeem van de website is vernieuwd . Hiervoor zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. Vul uw gegevens aan om weer persoonlijk woningaanbod te ontvangen.
Lees er meer over in het nieuwsbericht.

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.