Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Website is aangepast

20 mei 2019


De website is aangepast. Dit hebben wij gedaan om u  nog beter te kunnen helpen. De belangrijkste wijzigingen zetten wij hieronder  voor u op een rijtje. We vragen u verder om de gegevens bij uw inschrijving aan te vullen.

Belangrijk: Alle panelen onder Mijn gegevens moeten groen zijn om uw passend aanbod te zien. 

Inloggen met uw e-mailadres
Vanaf nu kunt u inloggen met uw e-mailadres als gebruikersnaam en niet meer met uw registratienummer. U hoeft alleen op bevestigen te klikken  nadat u voor de eerste keer inlogt met uw registratienummer.
Als uw e-mailadres wordt gebruikt bij  meerdere inschrijvingen en dus niet uniek is, blijft u inloggen met uw registratienummer. U kunt uw e-mailadres dan niet als gebruikersnaam opgeven.

Voorrangsregelingen
Het is belangrijk dat u naar waarheid opgeeft of u een binding heeft met de regio en eventueel lokale binding met een gemeente. Als u lokale binding heeft moet u ook opgeven dat u regionale binding heeft. Ook een eventuele indicatie moet u zelf opgeven. Als dit niet klopt, krijgt u niet de juiste woningen in uw passend aanbod. Om bindingen of indicaties te verwerken, moet  u inloggen en naar Mijn WoningNet en Profiel gaan. Bij het onderdeel Voorrangsregelingen vult u dit in.

Als u geen binding of indicatie heeft, klikt u toch even op wijzigen en opslaan zodat het paneel Voorrangsregelingen groen wordt.

Voornaam invullen
Er is een veld bijgekomen om uw voornaam in te vullen bij uw inschrijfgegevens. Hiervoor moet u inloggen en naar Mijn WoningNet en Profiel gaan. Bij het onderdeel  Huishoudsamenstelling en inkomen vult u uw voornaam en die van uw eventuele medeaanvrager en/of kinderen in.

Huidige woonsituatie
Het is belangrijk dat u aangeeft of u op dit moment zelfstandig woont en na verhuizing een woning leeg achter laat in de regio. Hiervoor moet u inloggen en naar Mijn WoningNet en Mijn Profiel gaan. Bij het onderdeel Huidige woonsituatie vult u dit in.

Woonwensen invullen
We konden uw woonwensen niet mee verhuizen. Het is daarom belangrijk om opnieuw uw woonwensen in te vullen. Hiervoor moet u inloggen en naar Mijn WoningNet en Profiel gaan. Bij het onderdeel  Woonwensen vult u uw wensen in.

Betalingen via Buckaroo
Wij incasseren de inschrijf- en verlengingskosten voor de regio Gooi en Vechtstreek. Dit doen we niet meer via de Rabobank maar via Buckaroo. Op uw afschrift ziet u St. derden gelden Buckaroo inzake WoningNet Gooi en Vechtstreek. 

Digizine
Met een gratis abonnement op het Digizine wordt het zoeken naar woningen nog eenvoudiger. Het Digizine is een e-mail met maximaal 10 sociale huurwoningen die passen bij uw inschrijfgegevens en woonwensen. Op de website ziet u of er nog meer passende woningen voor u zijn. Als uw abonnement actief is en er nieuw passend aanbod voor u is, ontvangt u het Digizine elke maandag en donderdag.

Reageren op advertenties
Een woning wordt minstens drie dagen geadverteerd. In de woningadvertentie staat bij elke woning tot wanneer u kunt reageren.

 

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met het klantcontactcentrum.

Uitleg ?

x
Helpfunctie actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.